Turňianský Hrad
22/06/2018


Ideálne miesto pre všetkých, ktorí si chcú dopriať oddych v blízkosti Slovenského Krasu.
Moderné ubytovanie za najlepšiu cenu v Zádieli.

Ubytovanie Zádiel – Apartmnán Silver – Zádielská Dolina

Ponuka izieb - Apartmán Silver


Zádielská Dolina

Zádielska dolina sa nachádza vo východnej časti Slovenského krasu hneď za malebnou a turistickou obcou Zádiel.
Vytvoril ju Chotárny potok nazývaný aj ako Blatnica alebo Blatný potok v mohutných vápencových vrstvách.
Tento potok tu vytvára malé vodopády a kaskády.
Tiesňava je mestami len 10 m široká a jej vápencové steny dosahujú relatívnu výšku cez 310 m.
Zádielská dolina je najhlbšiou tiesňavou na Slovensku a je orientovaná od severu na juh.
V členitej tiesňave sú pozoruhodné bralá, kolmé steny a skalné útesy,
ktoré sú pestré svojími tvarmi, bizarnosťou a mohutnosťou.
V jej horných častiach vidíme silne zvetrané a utvárajúce početné vežičky, medzi ktorými sa nachádzajú úžľabiny.
Dolina je horných častiach zarastená lesným porastom a v dolnej časti prechádza lesný porast do suťovísk.

Cukrová homoľa, ktorá bola vymodelovaná erozívnou činnosťou vody.
Cukrová homoľa je najvyšší vežovitý skalný útvar na Slovensku.

V skalách Zádielskej doliny sa nachádzajú jaskyne, z ktorých najznámejšie sú Kostrová, Kráľovská,
Stará jaskyňa, Kozia jaskyňa, Jaskyňa pod valom, Skrytá jaskyňa, Skrytá sieň,
Zádielska zrkadlová jaskyňa, Zelená jaskyňa a Bobková jaskyňa.

Zádielska dolina od seba oddeľuje turistami vyhľadávanú Zádielsku planinu (nachádza na východe od doliny)
a planinu Horný vrch (nachádza sa na západe od doliny), na ktoré vedú značené turistické trasy.
Zádielska dolina je najlepšie viditeľná zo Zádielskej vyhliadky na Krkavčích skalách a je príťažlivá v každom ročnom období.
V závere Zádielskej doliny sa nachádzajú horské chaty, ktoré ponúkajú občerstvenie alebo ubytovanie.
Druhou turisticky významnou dolinou v Slovenskom krase je neďaleká
Hájska dolina turistami vyhľadávanými Hájskými vodopádmi.